TOPLIJST.ORG

VOORWAARDEN

Definities:

Alleen aanvragen voor een duidelijk onderwerp zullen in behandeling genomen worden; persoonsnamen, fantasienamen, onduidelijke onderwerpen en onderwerpen met een toevoeging als beste, hot, top o.i.d., of in combinatie met een persoons- of bedrijfsnaam, zullen worden uitgesloten.

De aanvrager moet eerst nagaan of er al een soortgelijke toplijst bestaat binnen TOPLIJST.ORG. Als het onderwerp teveel overeenkomt met een reeds bestaande toplijst, zal de aanvraag afgewezen worden.

Na je aanvraag krijg je z.s.m. bericht van ons. Het is de bedoeling dat je inzet toont voor je toplijst en zonodig ook promoot. Om moderator te worden van een toplijst heb je enige HTML-, MySql- en PHP- kennis nodig, tenzij je er voor kiest om je toplijst te laten herbergen door TOPLIJST.ORG.  TOPLIJST.ORG vestrekt je een volledig PHP-script (Nederlands). TOPLIJST.ORG biedt je bovendien een makkelijk moderatorinterface om je toplijst te beheren.

Indien je aangeeft te wensen dat TOPLIJST.ORG voor de hosting van je toplijst zorgt, zal de activering van de toplijst-naam pas plaats vinden na het ontvangen van je deelnamevergoeding. Bij hosting via TOPLIJST.ORG is een minimale deelnametijd van 12 maanden vereist (12 Ä,-). De betaling van de deelnamevergoeding dient telkens voor het begin van deze periode voldaan te worden. Verlenging van de deelname zal pas plaats vinden na betaling van de eerstvolgende periode. Voor deelnemers die zelf de hosting kunnen garanderen is deelname volledig gratis. Je bent natuurlijk altijd vrij om ons initiatief te sponsoren. TOPLIJST.ORG functioneert als een vereniging; aan het eind van ieder kalenderjaar zal er een financiŽle balans verstrekt worden aan alle aanvragers. Op deze financiŽle balans wordt aangegeven welke opbrengsten TOPLIJST.ORG heeft gegenereerd en hoe deze gelden gebruikt zijn. Alle opbrengsten zullen ten bate komen van het initiatief TOPLIJST.ORG en dus haar deelnemers!

Je moet geen commerciele beweegredenen hebben voor deelname aan TOPLIJST.ORG. Maximaal twee advertentieruimtes per pagina zijn toegestaan. Het maximale formaat van deze advertentieruimtes is 234x60 piksels. TOPLIJST.ORG . Een van deze advertentieruimtes zal beheerd worden door TOPLIJST.ORG. Eventuele daarbij beschikbaar gekomen advertentie-opbrengsten, zullen door TOPLIJST.ORG volledig benut worden als kostendekking voor de naamsregistratie- en serverkosten.

Je toplijst gaat enkel uit links bestaan. Om je toplijst kwalitatief en kwantitatief op een hoog niveau te houden moet je pagina voldoen aan minimaal 25 links elk voorzien van banner en minimaal 15 sites daarvan teruglinkend naar je toplijst. Om dit aantal deelnemers te verkrijgen, geeft TOPLIJST.ORG je twee maanden de tijd. Je hebt als beheerder van je toplijst natuurlijk het recht om via een tekstlink, te verwijzen naar je eigen site. Op deze manier kun je de toplijst gebruiken als poral voor je site. Het onderwerp van de site moet natuurlijk wel overeenkomstigheid vertonen met het onderwerp van je toplijst. Voor de tekstlink is een fontgrootte van maximaal 10 pt toegestaan. Deze tekstlink mag slechts in de footer worden opgenomen. Je mag natuurlijk wel de beschikbare advertentieruimte gebruiken om te linken naar je eigen site.

Om de kwaliteit van je toplijst te waarborgen bestaat je dochterpagina uit enkel deelnemende sites, die ieder vrijwillig hebben gekozen om deel te nemen aan je toplijst. We blijven ten allen tijde gerechtigd om de toplijst om wat voor reden dan ook, terug te vorderen. Dit zal natuurlijk niet gebeuren als je je gewoon aan de regels houdt. Voor bedrijven bestaan er andere regels en voorwaarden. Als je een bedrijf hebt, moet je eerst vantevoren melden dat je namens je bedrijf dus de pagina wilt modereren.

Regelmatig zul je mailtjes van ons krijgen met suggesties, opbouwende kritiek, etc. Het is dan ook de bedoeling dat je reageert op onze correspondentie. Alle correspondentie tussen ons en jou zijn strikt vertrouwelijk. Je moet verklaren dat je geen deel uitmaakt van de dagelijkse leiding van een soortgelijk initiatief als pagina.be Je mag je niet uitgeven als directe vertegenwoordiger en je mag derhalve geen geldende beslissingen nemen namens pagina.be. Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde nog door ons gewijzigd worden.

Als je met al het bovenstaande akkoord gaat, kan je je aanmelden en krijg je z.s.m bericht van ons.